• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

پروژه مدیریت دانش در شرکت مهندسی مشاور طوس آب

پروژه مدیریت دانش در شرکت مهندسی مشاور طوس آب
15 خرداد 1401

 • دانش امروزه در قلب اقتصادی جهان جا دارد و مدیریت دانش در موفقیت سازمانها، یک امر حیاتی تلقی میشود. تغییرو تحول از دنیایی که به منابع فیزیکی وابسته است به دنیایی که دانش برآن مسلط است، چنان تغییرچشمگیری در قدرت اقتصادی بوجود آورده که تنها در زمان پیدایش انقلاب شرکتی اتفاق افتاده است. منابع اصلی اقتصادی دیگر منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه به حساب نمی آیند، بلکه منابع اقتصادی دانش بوده و  خواهد بود.با تحلیل موقعیت شرکت مهندسی مشاور طوس آب از دیدگاه مدیریت دانش، نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و با تکیه بر نتایج حاصله به اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش در این شرکت مبادرت می شود.
  اهداف پیاده سازی پروژه مدیریت دانش در شرکت مهندسی مشاور طوس آب :
  پیاده سازی مدیریت دانش در سه بعد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات با هدف سوق شرکت مهندسی مشاور طوس آب در مسیر تبدیل شدن  به یک  سازمان دانش محور صورت میپذیرد. در این راستا برخی از اهداف پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش به شرح ذیل است:
  بهبود فرهنگ تبادل و تسهیم دانش در شرکت 
 • شناسایی حوزه های (فیلدهای) دانشی شرکت
 •  استقرار ساختارها و قوانین لازم جهت پیاده سازی مدیریت دانش
 • تدوین نقشه راه استقرار مدیریت دانش در شرکت مبتنی بر شرایط فعلی و نیاز شرکت
  ایجاد انگیزه های مناسب برای کارکنان به منظور شرکت در فعالیتهای تسهیم دانش در شرکت
  ایجاد امکان تدوین نقشه دانشی شرکت به گونه ای که بدانیم در فیلدهای مختلف شرکت چه کسی دارای چه دانشی است
  به همین ترتیب در سازمان نیز مجموعه اقدامات لازم چون سمینارها، سمپوزیوم، جلسات، همایشها و ...برگزار میگردد̜ تا کارکنان و افراد سازمان در معرض دانش و یافته های جدید قرار بگیرند.
  مدیریت دانش به سهولت امکان کسب و نگهداری و انتقال دانش و اطلاعات از منابع مختلف را برای دسترسی همه افراد نیازمند فراهم می آورد واز طرف دیگر وظیفه مسئولین واحد آموزش را ازبعد تجهیز سرمایه    انسانی به دانش و فناوری روز و آموزش نحوه انجام کار و فعالیتهای مربوط به کسب و کار را در سازمان تسهیل می کند .
  شرکت مهندسی مشاور طوس آب با توکل برقدرت بی پایان خداوند و در پرتو عزم، اراده جدی و تدبیرمدیریت و کارکنان، در سال 1403 ، شرکتی خواهدبود :
          دانش محور
          یادگیرنده
          ارائه دهنده دانش روز در سطح ملی و بین المللی
  ازدیدگاه فرمت و قالب نیزمیتوان انواع دانش درشرکت مهندسی مشاور طوس آب را به گروههای زیرتقسیم بندی نمود :   
          گزارشات پروژه ها
          مستندات داخلی و میانی پروژه ها
          درس آموخته ها و تجارب
          ایده ها و ابتکارات
           گزارشات و ارائه های غیررسمی
          خبرنامه و سایت
          شبکه های اجتماعی مانند لینکدین
          مقاله ها، کتابها و ثبت اختراعات
          اخبار، موفقیتها و دستاوردها
  مدیریت دانش به عنوان مجموعه کارکردهای وابسته به هم تعریف میشود که معطوف به شناخت دانش فردی و دانش سازمانی، سازماندهی، نگهداری، ارزیابی و نشردانش و از همه مهمتر تعامل بین آنهاست که یک چرخه را میسازد. 
  چرخه مدیریت دانش به شرح زیر میباشد: