• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

طرح جامع استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

طرح جامع استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب اصفهان
16 خرداد 1401

نام کارفرما : شرکت آب منطقه اي اصفهان
موقعیت مکانی طرح : استان اصفهان- تصفیه خانه های شهرهای اصفهان (شمال، جنوب و شرق)، سپاهان شهر، شاهین شهر و بهارستان
شرح پروژه : 
هدف از این مطالعات، ارزیابی جامع از تولید پساب در زمان حال، پتانسیل های تولید در آینده، بررسی وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب از لحاظ کمی و کیفی و تصفیه تکمیلی مورد نیاز، شناسایی و تدوین مصارف فعلی اعم از پساب فروش رفته در حال استفاده، پساب فروش رفته بدون استفاده و مصارف فعلی غیرقانونی، تعریف سناریوهای مختلف برای برنامه ریزی پساب و رسیدن به گزینه های اجرایی برای ساماندهی و استفاده از پساب تصفیه خانه های فوق الذکر.
شرح خدمات بر اساس اهداف تعیین شده در چهار محور اصلی بشرح ذیل تشریح می شود:
الف- برنامه ریزی مطالعات، جمع آوری اطلاعات، بازدید محلی و جمع بندی مطالعات گذشته.
ب- بررسی کلی شبکه جمع آوری فاضلاب در ارتباط با پتانسیلهای تولید پساب.
ج- ارزیابی جامع تصفیه خانه های فاضلاب مورد مطالعه از لحاظ کمی و کیفی و تصفیه تکمیلی مورد نیاز
د- ارزیابی منابع و مصارف پساب و ارائه راهکارهای مصرف پساب.